Ja, eg ønskjer å bestille 100 % vasskraft

Dette er eit eige produkt som kjem i tillegg til den ordinære straumavtalen du har hos oss. Pris kr 1,- pr. dag.

Fornamn: *
Etternamn: *
Postnr.: *
Mobiltelefon: *
E-postadresse: *
Har du straumavtale med Tussa i dag? *
Kundenummer (valfritt):
Kvittering er sendt til: *

Problemer med utfylling? Kontakt kundesenteret!
E-post: kundesenter@tussa.no
Kundetelefon: 700 46 300
Post- og besøksadresse: Langemyra 6, 6160 Hovdebygda
Ope kundesenter: Man-Fre 08.00-16.00
www.tussa.no