Korleis er opplevinga av internett heime hos deg?


Vi er opptatt av at du skal ha den beste internettopplevinga du kan få, og vi set stor pris på tilbakemeldinga di.

Ved å svare på spørsmåla under kan vi lettare identifisere og fikse det du ikkje er nøgd med.

Kundenr:
Fornamn: *
Etternamn: *
Mobil: *
Er du nøgd med breibandet ditt? *
Ris eller ros? Er det noko vi kan gjere for å gi deg ei betre kundeoppleving?#wifixadet